Skip to content

Country

Language

Regular price $4

Unit price per 

Layered, Hoppy, Cân bằng

Đồ ăn nhẹ thanh miễn phí với mỗi đơn hàng

IPA này rộng lớn như không gian. Bắt đầu hành trình của bạn trôi dạt trong một vũ trụ của hương thơm. Các bước nhảy Citra, Cent Years và New Zealand Cascade thu hút bạn vào mắt anh ấy nơi ánh sáng bị giữ lại và tầm nhìn được hình thành. Một bộ xương của cơ thể là ánh sáng và có thể thay đổi được với độ ác tính vừa phải phản ánh sự ngọt ngào của các ngôi sao xung quanh.

5,4% ABV 42 IBU
Bình 330ml

Close (esc)

Get Ready For A New Winking Seal Beer Co.™ Taproom!

We're relocating and renovating a fantastic, new Winking Seal Beer Co.™ Taproom in Ho Chi Minh City and will be ready to welcome you in 2024! Signup for our newsletter to receive updates and exclusive invitations to our re-launch! 🍻

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Added to cart