Our Taproom is open via reservation only during monsoon season. Click to reserve your table today.

Mekong Mashup Summer Ale

Mekong Mashup Summer Ale

Regular price $2.99

Unit price per 

Tiêu đề

Caramen, Toàn Thân, Malty

Đồ ăn nhẹ thanh miễn phí với mỗi đơn hàng

Giống như những người đến từ đồng bằng sông Cửu Long, loại bia này có vị đất và ngọt. Men Bỉ cho một cơ thể đầy đủ với các ghi chú caramel và gợi ý của quả mơ. Độ thấp thấp làm cho điều này trở thành một siêu thoát khỏi cái nóng mùa hè.

7,9% ABV 24 IBU
Bình 330ml

Close (esc)

Same Day Delivery In HCMC & Even Lower Delivery Fees

Same day delivery with an even lower flat fee of VND 50k to all districts in HCMC 🍻

Age Verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now