Skip to content

Country

Language

Mekong Mashup Summer Ale

Winking Seal Beer Co.™

Regular price $3

Unit price per 

Caramen, Toàn Thân, Malty

Đồ ăn nhẹ thanh miễn phí với mỗi đơn hàng

Giống như những người đến từ đồng bằng sông Cửu Long, loại bia này có vị đất và ngọt. Men Bỉ cho một cơ thể đầy đủ với các ghi chú caramel và gợi ý của quả mơ. Độ thấp thấp làm cho điều này trở thành một siêu thoát khỏi cái nóng mùa hè.

7,9% ABV 24 IBU
Bình 330ml

Close (esc)

Get Ready For A New Winking Seal Beer Co.™ Taproom!

We're relocating and renovating a fantastic, new Winking Seal Beer Co.™ Taproom in Ho Chi Minh City and will be ready to welcome you in 2024! Signup for our newsletter to receive updates and exclusive invitations to our re-launch! 🍻

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Added to cart